Skip to main content

Izbira Urednika, 2018

URADNO

URADNO , da javne službe, ima visok položaj in pooblastila za sprejemanje pomembnih odločitev in izvajanje zakonsko smiselne akcije. Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomski slovar. 2000.