Skip to main content

Izbira Urednika, 2018

EVROPSKA MOŽNOST

EVROPSKA MOŽNOST možnost, ki daje pravico do prodaje samo v času njegove veljavnosti. Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Ekonomski slovar. 2000.