Skip to main content

Slovar krilnih besed in izrazov

SISTEM UPRAVLJANJA

Management System samoregulacija naravnega sistema na podlagi neposredne in povratne povezave realnih energij in informacij med podsistemi in drugimi deli le-teh, katerih cilj je ohranjanje določenih količinskih značilnosti, strukture in razvoja vseh TEM kot celote. Razlikovati populacijsko, konzorcijsko in organizacijsko obliko sistema upravljanja Ekološki enciklopedijski slovar.