Skip to main content

Pospešek

Pospešek
(od lat acceleratio -. Pospešek Angleški pospešek) 1) predčasno prekinitev podjetniške transakcije; 2) klavzulo v posojilni pogodbi za zgodnje zrelosti neporavnani znesek v primeru pojava posebnih okoliščin, za razporedom plačil obresti primer kršitve.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.