Skip to main content

Kisline padavine

zakisljevanje
padavin kot dež ali sneg, okisamo (vrednost indeksa vodika pH <5, 6), zaradi raztapljanja njej nakisanje Industrijske emisije (dejavnikov): sO2, NOx, HCl in tako naprej. povzroči zakisljevanje (zakisljevanje ali zakisljevanje) tal, vodnih teles in povzroči poškodbe živih organizmov (smrtnost rib, zmanjšanje gozda itd.).

Environmental Dictionary, 2001

kislini padavine
obarjanje kot dež ali sneg, nakisamo (vodik indeks vrednost pH <5, 6), zaradi njihovega raztapljanja emisij kislo industrijski (onesnaževalci): Torej 2 , NOx, HCl in drugi. povzroči zakisljevanje (zakisljevanje ali zakisljevanje) tal, vodnih teles in povzroči poškodbe živih organizmov (smrtnost rib, zmanjšanje gozda itd.). EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.