Skip to main content

Kislinski dež

Kislinski dež

dež, katerega pH vrednost je manjša od 5, 6 (GOST 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovarček, 2010


.