Skip to main content

Adaptive

sistem Adaptive (tehnična ali v živo), sposobnost prilagajanja, tako da se spreminjajo okoljske pogoje in različne odstopanja od norme v sama. Povratne informacije, ki se izvaja z vzdrževanjem ustreznih mehanizmov (na primer izmenjava snovi, energije in informacij med sistemom in okoljem, trofične odnosi med populacijami znotraj biocenoza et al.) So na osnovi prilagodljivega sistema.

Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.