Skip to main content

Okoliških ozemelj

okoliških ozemelj

območje neposredno ob stavbi razmejitev, konstrukcij, ograj, na gradbišču, so predmeti iz trgovine, oglaševanja in drugih predmetov v lastništvu, najemu, na ravnovesje fizičnih ali pravnih oseb (Resolucija Moskva vlada na 9. november 1999 N 1018 "Po odobritvi Pravil sanitarnih prostorih za vzdrževanje, organizacijo in vzdrževanje čistoče in reda v Moskvi čiščenje.")

EdwART. Izrazi in definicije za varstvo okolja, ravnanja z okoljem ter varnosti okolja. slovar 2010

<- 1 ->
okolici
območje neposredno ob mejah stavbe, konstrukcije, ograje, na gradbišču, predmeti iz trgovine, oglaševanja in drugih predmetov, shranjenih v nepremičnine, posedovanje, zakup, na zakonitost ali fizične osebe (Resolucija vlada Moskva z dne 9. novembra 1999 N 1018 "Po odobritvi sanitarne vzdrževanje ozemlju, organizacije čiščenje in vzdrževanje čistoče in reda v Moskvi pravil").

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.