Skip to main content

Neugodne vremenske razmere

neugodne vremenske razmere

vremenske razmere, ki vodijo k kopičenje škodljivih snovi (onesnaževal) v površinski plasti zraka (Zakona "O varstvu zraka". )

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

Slabe vremenske razmere
vremenske razmere, ki vodijo k kopičenje škodljivih snovi (onesnaževal) v površinski plasti zraka (Zakona "O varstvu zraka").

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.