Skip to main content

AEROTAXATION

AEROTAXATION
[iz gr. zračni zrak in oklep. taksativno - vrednotenje] - kvalitativna in kvantitativna ocena naravnih virov (glavnih, gozdnih) iz zrakoplova z vizualno določitvijo ali analizo zračnih fotografij.

Environmental Dictionary, 2001


.