Skip to main content

AGENT

AGENT (agent)

: problem glavnega agenta.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.
AGENT (od lat.

agens, genus agentis - deluje) fizična ali pravna oseba, državljan ali organizacija, ki deluje kot pooblaščenec, posrednik, pooblaščen za izdelavo določenega kroga tožbe v imenu druge osebe (glavnice) v imenu in v interesu te osebe. V gospodarskih poslih zastopniki delujejo posredniki, posredniki, trgovci, provizijski agenti.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.

Ekonomski slovar. 2000.