Skip to main content

KMETIJSKO OBMOČJE

Kmetijska zemljišča, odobrena za kmetijstvo ali namenjena za ta namen (Land Code RSFSR.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

Kmetijsko zemljišče
zemljišče, predvideno za kmetijstvo ali namenjeno za ta namen (zemljiški zakon RSFSR).
EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.