Skip to main content

Kmetijskih površin

kmetijskih površin
v mestih, mest, podeželskih območjih - njivah, sadovnjakih, vinogradih, sadovnjakih, hayfields, pašnikov (Land kod RSFSR).

Okoljska slovar 2001

Raba kmetijskih zemljišč
v mestih, krajih, na podeželju obdelovalnih površin, sadovnjaki, vinogradi, sadovnjaki, hayfields, pašnikov (Land zakonika RSFSR).

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.