Skip to main content

Agromelioration

agrogozdarstva
niz organizacijskih ekonomski in tehnični ukrepi za optimizacijo tal, hidroloških in klimatskih pogojev v kmetijskih ekosistemih, da izboljšajo svoje biološke proizvodnje - obrezovanje in izdelkov donos živinoreja. Razlikovati namakanje in drenažo, kmetijsko gozdarstvo, kemično predelavo zemlje, kulturna in tehnična dela.

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.