Skip to main content

Agrometeorološkim

agrometeorološkim
Nadzorna storitev naravnih in umetnih sprememb v stanju klimatskih pogojev za pridelavo poljščin; meteorološke službe v interesu kmetijstva. Naloge agrometeorološke službe v ZSSR imajo državna hidrometeorološka služba.

Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.