Skip to main content

PRISTOP MEROLOGICHESKY

PRISTOP MEROLOGICHESKY
Raziskave deduktivna metoda, pri kateri poskus zgraditi celoto, ki temelji na obrazložitvi delov sistema. Glej tudi Redukcionizem .

Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.

MERALOŠKI PRISTOP
[iz skupine. meros - del in logotipi - beseda, poučevanje] - preučevanje lastnosti glavnih delov sistema s kasnejšo generalizacijo rezultatov in njihova ekstrapolacija v sistem kot celoto.

Okoljska slovar 2001

pristop merologichesky
(od g meros -. Del in logos - beseda, učenje) - Preučevanje lastnosti sistema glavnih delov, ki mu sledi posploševanje rezultatov in njihovo ekstrapolacijo v sistem na splošno.

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.