Skip to main content

Kataster v ekologiji

sistematiziran nabor podatkov, vključno s kvalitativnim in kvantitativnim popisom predmetov ali pojavov, v nekaterih primerih s svojimi ekonomskimi, demografskimi, sanitarnimi in fizikalno-geografskimi značilnostmi. Vsebuje njihovo klasifikacijo, podatke o negativnih dejavnikih okolja, pogoje prilagajanja človeka, sezonsko dinamiko naravnih dejavnikov, stopnjo študija z uporabo kartografskega in statističnega gradiva. Vključuje lahko priporočila o uporabi predmetov ali pojavov, predloge ukrepov za optimizacijo življenjskih pogojev ljudi, izboljšanje zdravja prebivalstva, potrebo po nadaljnjih raziskavah in drugih podatkih.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010