Skip to main content

Preračuni POSLOVANJA ZDRAVILA

preračuni POSLOVANJA ZDRAVILA
negotovinska plačila za blago in materiali, opravljeno delo in opravljene storitve. Izvajajo se s plačilnimi zahtevki, plačilnimi nalogi, akreditivi, čeki in drugimi poravnalnimi dokumenti.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.