Skip to main content

IZGUBA KAPITALA

IZGUBA KAPITALA
(kapitalska izguba) Cena sredstva se zmanjša. Kapitalska izguba se oblikuje, ko cena sredstva pade pod ceno, ki je bila plačana v času nakupa, in se uresniči, ko se sredstvo proda po ceni, nižji od njegove nabavne vrednosti. Prodaja sredstva po nižji ceni pomeni nominalno kapitalsko izgubo; dejanska kapitalska izguba nastane, če je od prevzema sredstva njegova rast cen zaostajala za inflacijo in se uresniči, ko se sredstvo proda po ceni, ki je nižja od cene njenega nakupa, prilagojenega za inflacijo. V nekaterih primerih je dovoljeno odbiti kapitalske izgube iz obdavčljivega dobička; običajno se kapitalske izgube za eno sredstvo izravnajo samo s povečanjem vrednosti drugih sredstev.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.