Skip to main content

Katastrofa

večjo nesrečo , kar povzroči človeške žrtve, škodo za zdravje ljudi ali uničenje ali uničenje predmetov, materialne vrednosti v znatnih količinah in povzroči resno škodo naravnemu okolju. Razlikujemo K. glede na objekt, na katerem je prišlo, zaradi razlogov ali narave vpliva na okolje.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010