Skip to main content

Kompleks avtomatizacije pomeni

organizacijsko in tehnično združevanje orodij za avtomatizacijo programske in strojne opreme, vključno s sredstvi za prenos, vnos, shranjevanje, obdelavo in izdajo potrebnih podatkov.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010