Skip to main content

Kompozitni končni STROŠKI

kompozitni končni STROŠKI
(skupni izdatki za končno) Skupni znesek porabe potrošnikov, končne potrošnje države in bruto domačem investicij in izvoza. Skupni končni stroški so enaki skupnim notranjim stroškom in izvozu. Kazalec se izračuna pred odbitkom uvoza in amortizacijo osnovnega kapitala.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.