Skip to main content

Inertna snov

inertna snov
, ki niso biogeni minerale in kamnine oblikovani v tleh ali globoke biosfero (zunaj področja življenja) ali v biosfero na globini več kilometrov brez sodelovanje živih snovi. Mrtve (inertne) nebiogene kamnine in minerali po masi večkrat presegajo maso vseh živih snovi.

Environmental Dictionary, 2001

inertna snov
, ki niso biogeni minerale in kamnine oblikovani v tleh ali globoko biosfero (prostor zunaj regije) ali v biosfero na globini nekaj kilometrov brez udeležbe žive organizme. Mrtve (inertne) nebiogene kamnine in minerali po masi večkrat presegajo maso vseh živih snovi.

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.