Skip to main content

Račune

računi strank
sredstva stranke začasno dajo na razpolago sredstva, posrednika in zapisane v posebnem računu, ločeno od svojih finančnih sredstev.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.