Skip to main content

PODATKI

PODATKI
1) dejstva in numerični, količinski kazalniki, ki jih označujejo: imena, datumi dogodkov informacije o gospodarskih procesih, krajih ukrepanja; 2) informacije, obdelane na poseben način za odločanje, informacije.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.