Skip to main content

Slovar antonimi

Toksičnost

Zmožnost OM, da ima škodljiv učinek na človeško in živalsko telo. Ocenjuje se z strupenim odmerkom (toksodoza). EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010