Skip to main content

Diplomatski slovar

SISTEM UPRAVLJANJA

Management System samoregulacija naravnega sistema na podlagi neposredne in povratne povezave realnih energij in informacij med podsistemi in drugimi deli le-teh, katerih cilj je ohranjanje določenih količinskih značilnosti, strukture in razvoja vseh TEM kot celote. Razlikovati populacijsko, konzorcijsko in organizacijsko obliko sistema upravljanja Ekološki enciklopedijski slovar.