Skip to main content

Osnutek

Osnutek
( Anglija osnutek.) Pisni sklep predalu do nasprotne stranke - trasat - plačati določeno vsoto denarja za tretjo osebo na menice.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.