Skip to main content

EKONOMSKI SISTEM

GOSPODARSKI SISTEM
Zgodovinsko uveljavljeni ali uveljavljeni nabor načel, pravil, zakonsko določenih norm, ki določajo obliko in vsebino temeljnih gospodarskih odnosov, ki nastajajo v procesu proizvodnje, distribucije, en in poraba gospodarske proizvodnje.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.