Skip to main content

Faza okrevanja nesreče s sevanjem

obdobje, v katerem se nadaljujejo sanacijska dela (glej izredne in obnovitvene dejavnosti). Zanj je značilna: akutna stopnja sevalne nesreče in del rehabilitacijske faze, ki vključuje le še posebej pomembna in prednostna restavratorska dela.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010