Skip to main content

Card sili tovor

kompleksen dokument, organizacijske in metodološke informacije, ki vsebujejo: podatke o nevarnih lastnostih blaga; Zahteve za varen prevoz tovora (cargo skupine, homogene varnostni kriteriji) in ukrepi za odpravo nesreč med prevozom (splošno organizacijo, požarne varnosti in druge.), Medicinske in tehnične ukrepe (v sili PPE ekip, pre-bolnišnico in prvo medicinsko pomoč) kot tudi informacije o izvajanju prednostnih ukrepov za varstvo okolja, v Vol. h. za nevtralizacijo škodljivih snovi.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010