Skip to main content

OKOLJSKI MANAGEMENT SYSTEM

OKOLJA Management System
splošnega sistema upravnega vodenja, ki vključuje organizacijsko strukturo, dejavnosti načrtovanja, odgovornosti, prakso, postopke, procese in vire za razvoj, izvedbo, doseganje, pregledovanje in podpora okoljsko politiko la (GOST R ISO 14050.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

Sistem ravnanja z okoljem
splošnega sistema upravnega vodenja, ki vključuje organizacijsko strukturo, dejavnosti načrtovanja, odgovornosti, prakso, postopke, procese in vire za razvoj, izvedbo, doseganje, pregledovanje in vzdrževanje okoljske politike (GOST R ISO 14050).
EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010

.