Skip to main content

Enake možnosti / poštena stava

enake možnosti / poštena stava
(pravične kvote) Kvote na pri kateri je pričakovani dobiček ali izguba osebe, ki je naključno izvedla dogodek, enaka nič. Na primer, če je samo 1 možnost 100, da bo moja hiša spali v naslednjem letu, a statistično veljavne stopnje so 99 do 1 proti temu, da se bo to zgodilo. Če postavim 1 f. Art. Kdo izgubili, če hiša ne gori navzdol, ampak dobil 99 f. Art. Če se to zgodi, je moj pričakuje dobiček enaka (1/100) (99 britanskih funtov ..) - (99/100) (1 £.) = 0;. Tako so stopnje statistično poštene.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.