Skip to main content

RAZŠIRITEV TRGOVINE

RAZŠIRITEV TRGOVANJA
(trgovina) Učinek carinske unije, izražen s širitvijo in povečanjem obsega trgovine med državami članicami. Pojavlja se kot posledica znižanja tarif po državah in splošne rasti blaginje. Razširitev trgovine se razlikuje od zmanjševanja, preusmeritve trgovanja, ki vključuje nadomestitev trgovine z državami nečlanicami, trgovino z državami članicami. To je posledica dejstva, da so brezcarinske cene za blago držav članic nižje od tarif, vključenih v cene držav nečlanic, ki so bile prej dobavitelji tega blaga. Zmanjševanje trgovine je proces, ki zmanjšuje splošno blaginjo. Carinska unija svojim članom koristi kratkoročno, če ugodnosti širitve trgovine presegajo izgube zaradi njenega zmanjšanja.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.