Skip to main content

Prvi derivat

prvega odvoda
(prvi derivat) vrednost stopnje rasti funkcije na rast njegovega argumenta na neki točki, če bi definirana je funkcija v tej točki. Na grafu prvi izvod funkcije kaže kot nagiba. Če je y = f (x), njegova prva izpeljava na x0 je meja proti kateri je f (x0 + a) -f (x0) / a kot a nagiba do neskončno manjše količine. Prvi derivat lahko označimo dy / dx ali y '(x). Orodje (x) ima konstantno vrednost pri točki x0, , če dy / dx na x0 nič. Enako nič, prvi derivat je potreben, vendar ne zadosten pogoj, da funkcija doseže največjo ali najmanjšo vrednost na določeni točki. Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.

Ekonomski slovar. 2000.