Skip to main content

DEVIZNA VALUTA

DEVIZNA TEČAJA
dolgove države in podjetij države v tuji valuti.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Gospodarski slovar. 2000.