Skip to main content

FOREST PRAVO

FOREST PRAVO
skupek pravnih pravil, ki urejajo odnose, povezanih z uporabo gozdov in njihovo zaščito. Glavne naloge sovjetske zakonodaje gozdni poskrbeti za ureditev gozdnih odnosov, da se zagotovi racionalno rabo, varovanje, razmnoževanje in povečanje produktivnosti gozdov za potrebe gospodarstva in prebivalstva v lesa in drugih gozdnih proizvodov, za izboljšanje varstva voda, podnebnih-regulacijo, sanitarno-higienski, izboljšuje in druge koristne lastnosti gozdov. Glavni akti, ki vsebujejo pravne norme zakonodaje gozdov so: Ustava ZSSR in ustave republik Unije, Osnove Forest Zakonodaja ZSSR in Unije republik. Na podlagi teh načel (Vrhovnega sovjeta ZSSR junija 17, 1977 s posvojenimi), ki ga gozdarskega zakonika odobrenih - zakonodajne akte, ki urejajo odnose, povezanih z uporabo gozdov na območju republik Unije.

Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.


.