Skip to main content

FOREST druga skupina

gozd druga skupina
v skladu s klasifikacijo, sprejetega v ZSSR - gozdovi, predvsem z omejeno izkoriščanje gozdov in varstvo vrednostjo, ki se nahajajo na območjih z visoko gostoto prebivalstva ter razvito mrežo prometnih poti, kot tudi gozdovi z malo sredstvi za shranjevanje ki zahtevajo strožji kot pri običajnem načinu delovanja. V gozdovih druge skupine je industrijska sečnja omejena in vnese samo lokalni načrt za sečnjo.
Ekološki enciklopedijski slovar. - Kišinjev: glavna izdaja moldavske sovjetske enciklopedije. I. I. Dediu. 1989.

.