Skip to main content

Območja proste trgovine

območja proste trgovine,
(prosti trgovini cona) regije v državi, na ozemlju katere ne veljajo nacionalni carinske tarife. Območja svobodne trgovine so ustvarjena za spodbujanje industrij, ki proizvajajo predvsem izvozne izdelke in porabijo znatne količine uvoženih virov. Uporaba proste dajatev za uvožene vložke, vam omogoča, da shranite na stroške obresti zaradi redundance sredstev za plačilo carinskih dajatev, in da bi se izognili administrativnih stroškov vrnitve plačanih carinskih dajatev za izvoženo blago. Nacionalne carine se plačajo samo, kadar se blago odpremlja z ozemlja območja proste trgovine v notranjost države.

Gospodarstvo. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". J. Black. Splošna izdaja: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomski slovar. 2000.