Skip to main content

Zeleni nasadi

zelene nasade

zbirka dreves, grmov in zelnatih rastlin na določenem območju (GOST 28329-89.)

EdwART. Pogoji in definicije za varstvo okolja, ravnanje z okoljem in okoljsko varnost. Slovar, 2010

Zelene površine
zbirka dreves, grmov in zelnatih rastlin na določenem območju (GOST 28329-89).

EdwART. Slovar okoljskih izrazov in definicij, 2010


.