Skip to main content

GREEN izsiljevanja

GREEN izsiljevanja
1) aktivna nakup delnic v podjetju, ki postane predmet poskusa prevzem, s da jo prisili, da odkupi svoje delnice po visoki ceni; 2) nakup lastnih delnic na višjo ceno v družbi z nakupom pomembnega deleža njenih delnic in grozi, da zajamejo podjetja.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.