Skip to main content

Heidelberg romance

Heidelberg romantikitak imenovana druga generacija nemške romantike, literarni krogi 1805-1809 v Heidelbergu (L. von Arnim, Brentano, K., bratov Grimm, NY Von Eichendorf). Za položaj romantičnih igralcev Heidelberga je značilno tradicionalnost, privlačnost narodne antike, folklor. Ustanovila je mitološko šolo v literarni kritiki. * * * Heydelberg ROMANTICSGATEDELBERG ROMANTICS, tako imenovani. druga generacija nemške romantike, pesniškega 1805-09 v Heidelberg (L. von Arnim ( cm. Achim von Arnim), K. Brentano ( cm. Clemens Brentano) brata Grimm ( cm. Grimm Wilhelm), J. von Eichendorffa ( cm. Josef Eichendorffa)). Za položaj romantičnih igralcev Heidelberga je značilno tradicionalnost, privlačnost narodne antike, folklor. V literarni kritiki je ustanovil mitološko šolo ( glej MITOLOŠKA ŠOLA).

Enciklopedijski slovar. 2009.