Skip to main content

Hierarhija

Hierarhija
(od grška hierarchia -. sveto organ) metoda za gradnjo, organizacijo kompleksnih sistemov, predvsem s sistemi za upravljanje gospodarska objekta, v katerem so deli (elementi) sistema razdeli po stopnjah in v celotnem sistemu postane večstopenjsko, večstopenjsko, hkrati pa ima celovitost MJA premoženja. Na primer, hierarhična struktura tvori nadzor sistema zdaj vodil režiser (prva raven hierarhije), ki so podrejena substituentov (drugi hierarhični ravni), od katerih so podrejeni glave trgi (tretji hierarhični ravni), ki imajo v podrejenosti več vodij oddelkov (četrta raven hierarhije) .

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Sodobni ekonomski slovar. - 2. izd. , popravljeno. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomski slovar. 2000.