Skip to main content

Humanitarna katastrofa

dogodek s tragičnimi posledicami za življenje in obstoj prebivalstva v določeni regiji, regiji, državi.

EdwART. Glosar izrazov Ministrstva za izredne razmere, 2010