Skip to main content

Hibridni sistem računalništvo

Hybrid računalniške sistemakompleks več računalnikov in računalniške naprave (analognih in digitalnih), z enim krmilnim sistemom združene za simulacijo kompleksnih sistemov, optimizacijo avtomatsko krmiljenje za reševanje nelinearnih parcialnih enačb n roizvodnyh in t. ur. * Hibridni računalnik SISTEMAGIBRIDNAYA računalniški sistem, kompleks več računalnikov ali računalniške naprave (analognih in digitalnih), s skupnim kontrolnega sistema združeni. Uporablja se v modeliranjem zapletenih sistemov za optimizacijo sistemov za avtomatsko krmiljenje, reševanje nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb, in tako naprej. E.

Collegiate slovar. 2009.