Skip to main content

Hibridizacija

HIBRIDIZACIJA -i; f. Prehod heterogenih organizmov v prednikov, ki pripadajo različnim vrstam, pasmam itd. G. v živinoreji. g. kulturna zelišča z lokalno divjadjo. * * * hibridizacija kalitve heterogenega v prednikovih razmerjih organizmov. Eden od najpomembnejših dejavnikov v razvoju bioloških oblik v naravi. Uporablja se za pridobivanje gospodarskih dragocenih oblik živali in rastlin. Prehod posameznikov iste vrste (različne podvrste, sorte, kamnine ali črte) se imenuje intraspecifična hibridizacija in različne vrste ali rodov - imenovana oddaljena hibridizacija. * * * HIBRIDIZACIJSKAGIBRIDIZACIJA, prehod heterogenih v dedno razmerje organizmov. Eden od najpomembnejših dejavnikov v razvoju bioloških oblik v naravi. Uporablja se za pridobivanje gospodarskih dragocenih oblik živali in rastlin. Prehod posameznikov iste vrste (različni podvrsti, sorte, kamnine ali črte) se imenuje intraspecifična hibridizacija, različne vrste ali rodove pa se imenujejo oddaljena hibridizacija.

Enciklopedijski slovar. 2009.