Skip to main content

Vlaži ogljikovodikovih plinov

ogljikovodikovo hidratov gazovsoedineniya vključitev (klatrat), v kateri molekule ogljikovodikovih plinov zapolni praznine iz kristalne rešetke ledu. V naravnih pogojih najdemo v obliki plina hidratnih depozitov v permafrosta; Je nastala tudi v cevovodih in drugih. Tehnoloških sistemov, ki jih je težko uporabljati. So termodinamski pogoji plina hidrat tvorjenje ogljikovodika - temperatura 50-350 K pri tlaku od 2 Pa do 1, 7 GPa. * OGLJIKOVODIKE hidratov GAZOVGIDRATY ogljikovodikovih plinov inkluzijske spojine (klatrati ( cm. klatrat)), v kateri so ogljikovodične molekule ( cm. ogljikovodiki) praznin plinom napolnjeni ledu kristalno rešetke. V naravnih pogojih najdemo v obliki plina hidratnih depozitov v permafrosta ( gl permafrosta.); Je nastala tudi v cevovodih in drugih tehnoloških sistemov, ki jih je težko uporabljati.

Enciklopedijski slovar. 2009.