Skip to main content

Hidracija

HYDRATION -i; f. Fizikalno-kemijski proces interakcije snovi z vodo. g. oksidi. Reverzibilna g. * * * hidratacija je dodajanje vode snovi. Lahko se zgodi z uničenjem molekul vode, na primer pri sintezi etanola iz etilena ali brez njihovega uničenja, na primer pri nastanku kristalnih hidratov. Določa topnost snovi v vodi, elektrolitska disociacija spojin z ionsko vezjo. * * * HYDRATION HYDRATION (iz grških "hydros" - voda), interakcije molekul, atomov ali ionov z vodo. V tem primeru lahko poteka tako z uničenjem molekule vode in brez njega. V slednjem primeru se tvorijo spojine konstantne in spremenljive sestave - hidrati. Kristalni hidrati so znani po mnogih snoveh, zlasti soli, ( glej CRISTALOGIDRATI). Hidracija povzroča topnost snovi v vodi, pa tudi električna disociacija ( glej DISSOCIATION) snovi z ionsko vezjo. V organski kemiji ( glej ORGANSKA KEMIJA) se hidratacija pogosto imenuje kakršna koli kemična reakcija z vodo.

Enciklopedijski slovar. 2009.