Skip to main content

Water Technology

hidrotehniko s; f. Podružnica znanosti in tehnologije, ki se ukvarja z gospodarsko rabo in regulacijo naravnih voda s pomočjo inženirskih konstrukcij. hidrotehnični, -ti, -th. Gd konstrukcije. Gd delo. * * * Water Technology (od hidro ... in tehnologijo), veja znanosti in tehnologije, je študija vodnih virov in njihova uporaba za potrebe gospodarstva in boj proti zob vode s posebnimi (hidravličnih) struktur, naprav in opreme. * * * GIDROTEHNIKAGIDROTEHNIKA (od hidro ... ( cm. HYDRO ... (del zloženke)) in tehnologijo ( cm. TECHNOLOGY)), veja znanosti in tehnologije ukvarja s preučevanjem vodnih virov, njihova uporaba za potrebe gospodarstva in boja proti zob vode, ki uporabljajo posebne (hidravlična) struktur, naprav in opreme.

Enciklopedijski slovar. 2009.