Skip to main content

Ogljikovodik

HYDROCARBON -a; m Chem. 1. Kemična spojina ogljika in vodika. 2. samo pl. : ogljikovodiki, -na. Razredne organske spojine ogljika in vodika. ogljikovodik, -to, -th. Y-ti priključki.

Enciklopedijski slovar. 2009.